ارسال برای شهر تهران

 

1- ارسال از طریق پیک.

هزینه ارسال برای خریدهای بیشتر از 300هزار تومان رایگان است.

 ارسال با پیک انجام می شودو هزینه به صورت پس کرایه از خریدار اخذ می­شود.

 

ارسال برای شهرستان

 

1- ارسال با پست سفارشی

 ارسال برای شهرستان با پست سفارشی انجام میشود و هزینه ارسال آباژور20000 تومان و برای شمعدان 15000 تومان است .

 هزینه ارسال برای خریدهای بیشتراز 300 هزار تومان رایگان است. 

 

T
e
b
s
a
n
g
.
.
.
;