آباژور سنگ نمک طرح کاسه گرد(سایزویژه)

رنگ سنگ: سفید
رنگ لامپ: سفید
نوع پایه:
بدون پایه با سیم
  • بدون پایه با سیم
  • پایه سنگ مرمر
گارانتی:
اصالت سنگ
  • اصالت سنگ
قیمت: 210,000 تومان
آباژور سنگ نمک طرح کاسه گرد(سایزویژه) -
آباژور سنگ نمک طرح کاسه گرد(سایزویژه)
آباژور سنگ نمک طرح کاسه گرد(سایزویژه)
آباژور سنگ نمک طرح کاسه گرد(سایزویژه)
آباژور سنگ نمک طرح کاسه گرد(سایزویژه)
آباژور سنگ نمک طرح کاسه گرد(سایزویژه)
آباژور سنگ نمک طرح کاسه گرد(سایزویژه)
آباژور سنگ نمک طرح کاسه گرد(سایزویژه)