طب سنگ گروهی متشکل از محققین و اساتید دانشگاه های تهران صنعتی امیرکبیر و با همکاری هنرمندان شناسنامه دار از سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی می باشد.

تمامی آثار هنری ارائه شده در مجموعه طب سنگ توسط هنرمندان شناسنامه دار از سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور طراحی و تولید شده اند. هنرمندان و صنعتگران میراث فرهنگی دارای کد رهگیری و پروانه هنری می باشند.

 

طب سنگ شفای زمین